Achieving your Goals

Goal Setting is een onmisbaar proces bij het omlijnen en realiseren van je ideale toekomst. Het maakt concreet en inzichtelijk hoe je jezelf kunt motiveren dit ideaalbeeld om te zetten in realiteit. Het proces van Goal Setting helpt je om keuzes te maken en om je inspanningen te richten. Door Goal Setting weet je precies wat je wilt bereiken en wanneer. Je bepaalt planmatig welke inspanningen je waarop moet richten om uiteindelijk je ideaalbeeld te realiseren. Het definiëren van het ideaalbeeld vraagt om ambitie, realiteitszin en actie. Daarnaast moeten de doelen op elkaar worden afgestemd (of 'aligned', zoals dit mooi heet) om alle energie de juiste richting in te sturen. 

 

"Dus als we doelen stellen - SMART, zoals het hoort - zullen we ons ideaalbeeld realiseren?" 

 

Helaas werkt het niet zo simpel. In de meeste gevallen worden de gestelde doelen niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd. Daarvoor zijn enorm veel redenen aan te voeren. Redenen die we allemaal herkennen, waarmee we vaak genoegen nemen en die we inmiddels accepteren als excuses om doelen niet te realiseren. Maar waarom doelen stellen als we ze niet weten te behalen? 


Goals Company

Goals Company helpt organisaties om doelen te realiseren waardoor zij hun slagkracht en resultaat verbeteren. Dat doen we door een effectieve inzet van diensten en instrumenten op de medewerker! Want daar worden doelen gerealiseerd, bij de medewerker. De doelrealisatie van een organisatie is altijd een optelling van de doelrealisatie van de individuele medewerkers. Via een helder proces van Goal Alignment, korte feedback-cycli, volkomen transparantie en sterk teamwerk zorgt Goals Company ervoor dat doelen niet alleen worden opgesteld maar daadwerkelijk worden gerealiseerd. Dat is onze belofte en dat maken we waar. 

 

Goals Company helpt organisaties doelen te realiseren door:

  • Analyse van huidige en gewenste situatie in het kader van People Performance Management;
  • Advies over stappen naar de gewenste situatie: van doelen stellen naar doelen realiseren;
  • Ondersteuning bij de implementatie van OKR als nieuwe "way of working";
  • Ondersteuning bij de invoering van OKR-tooling;
  • Goalsetting Academy voor alle medewerkers van links naar rechts en van onder naar boven: leren persoonlijke doelen te stellen en deze doelen op elkaar af te stemmen (goal alignment).